Nyheter

CombiConsult är ett Gasellföretag!

Dagens Inustri har sammanställt årets Gasellundersökning och för att kvalificera sig som Gasellföretag måste ett antal hårda kriterier uppfyllas. Ett Gasellföretag har: en omsättning som överstiger 10 Mkr minst tio

Läs mer

CombiConsult tillsätter VD

Pär Undin tillträdde som VD i CombiConsult  I Stockholm AB den 1 september 2013. Pär Undin kommer närmast från RUTAB AB där han var Produktutvecklingschef och dessförinnan distriktsansvarig inom försäljning.

Läs mer