TERMOGRAFERING

Termografering

TERMOGRAFERING I STOCKHOLM

CombiConsult utför termografering på er elektriska anläggning!

Termografering är en mycket effektiv metod där man beröringsfritt förebygger och hittar fel på anläggningar utan att påverka verksamhetens drift och produktion.

Termografering innebär att man med infraröd (IR) teknik mäter värmestrålning och utläser temperaturdifferenser. Efter genomförd termografering analyseras bilderna i ett dataprogram och sedan skrivs en utförlig rapport om brister som framkommit. Vi hjälper även till med förslag på åtgärder.

Med hjälp av termografering kan man sänka de totala underhållskostnaderna och framförallt minska risken för brand, då ca 25 % av alla bränder i Sverige startar i el-anläggningar.

CombiConsult erbjuder utbildad termograför och tillsammans med samarbetspartner kan vi även erbjuda en helhetslösning certifierad enligt Brandskyddsföreningens norm ”SBF 1031:2 Termograför elanläggning”.

För ytterligare information kontakta:
Linus Göransson, telefon: 0707-83 70 76, e-post: linus.goransson@midroc.se

Kontaktpersoner

Våra tjänster

Kontakta oss

Adress

Svärdvägen 5, 182 33 Danderyd

Telefon

010-471 72 68

Email

anders.thoren@midroc.se

Skicka ett meddelande