Solcellspaneler

SOLCELLSPANELER I STOCKHOLM

Tack vare vårt samarbetsavtal med Rexel Energeasy Solar erbjuder vi ett unikt koncept för att tillgodose era behov av förnyelsebar energi.

Vi måste blir mindre och mindre beroende av fossila bränslen. Istället för fossila bränslen måste vi börja använda miljövänliga och förnybara energikällor, så som vind, vatten och framförallt sol. Med miljövänliga och förnybara energikällor minskas miljöförstörelsen samtidigt som de globala klimatförändringarna förhindras och de allmänna hälsoaspekterna ökar.

Vi på CombiConsult bestämde oss för några år sedan att vi skulle satsa mer på solenergi, så att du och alla andra av våra kunder kan få en säker, bekymmersfri och framförallt trygg solenergi, där helhetsansvaret nu och i framtiden ligger på oss.

Solpaneler som vi nyligen installerat

Varför solenergi med solceller?

I Sverige hade det varit möjligt att producera mer el än vad vi förbrukar genom montering av solpaneler, upp till dubbla av det vi förbrukar hade kunnat producerats om det hade monterats solpaneler på mindre än hälften av alla tak vända åt söder. Med solpaneler görs delar av energipriset oföränderligt, vilket innebär att när elbolagen höjer elpriset, påverkas du inte av de höjda elpriserna. Om du inte förbrukar all den el som produceras, kan du sälja dessa till valfritt elbolag, då får du ersättning för detta av elnätsföretaget som du är ansluten till. Det är också möjligt att få skattereduktion för överskott av elproduktion. För varje kWh överskott får du 60 öre i skattereduktion, upp till 18 tusen kronor. Det krävs dock att vissa regler följs för att kunna beviljas skattereduktion.

  • Samma uttag och inmatning ska göras genom samma elmätare, samma huvudsäkring och samma anslutningspunkt.
  • Säkringen som sitter i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere.
  • En anmälan till ditt elnätsföretag om att du producerar förnybar el som matas in i elnätet. Elnätsföretaget kontrollerar att allt mäts på rätt sätt, elnätsföretaget meddelar sedan skatteverket årligen om hur mycket el som har matats in och tagits ut ur elnätet under det gångna året.

Hur är solcellspaneler uppbyggda?

Solcellspaneler består av fem olika lager:

  1. Topplagret, består av glas
  2. Det andra lagret består av en tunn plastfilm
  3. Det tredje lagret är där solcellerna är, dessa omvandlar solljuset till elektricitet
  4. Under solcellerna ligger ett lager folie
  5. Det sista lagret består av en bottenplatta

Solcellspaneler har normalt storleken 1×1,6 meter, då man kan sätta ihop dessa till en serie kan ett solcellssystem bli nästan oändligt stort. Ett solcellssystem går att montera både horisontellt så väl som vertikalt, på så sätt kan solcellssystemet monteras på olika sorts tak.

Kärnan i solcellspaneler är solceller, det är dessa som omvandlar solljus till elektricitet.

Hur omvandlar solceller solljus till elektricitet?

Solceller omvandlar solljuset till elektricitet genom användningen av ett halvledarmaterial som oftast består av kisel. När solljuset träffar halvledarmaterialet laddas elektronerna i materialet med energi. Energin gör att elektronerna börjar röra sig genom materialet, vilket generar likström. En kabel transporterar likströmmen till en växelriktare som i sin tur omvandlar all likström till 230/400V växelström. Strömmen kan nu bli ansluten till elnätet. Halvledarmaterialet har lång hållbarhet, det finns solceller i satelliter och fyrar som fortfarande fungerar efter över 40 år.

Hur mycket ström genererar solceller?

Kilowatt peak (KWp) är det solceller mäts i. KWp antalet anger den effekt som solceller kan komma upp i på en solinstrålning som motsvarar 1000W/m2. Det som påverkar solcellssystemets KWp är storleken på taket, samt hur mycket du är villig att investera i solcellssystemet. Kilowattimmar (kWh) avser hur mycket el som genereras av solcellerna under ett år. Mängden kWh påverkas av olika faktorer, bland annat hur mycket skugga och sol det är, i vilket väderstreck som solcellerna riktar mot, lutningen på solcellssystemet, smuts, hur länge solcellerna är täckta med snö, samt hur mycket effekt (KWp) solcellerna kommer upp i.

Ett solcellssystem på taket till en villa har en KWp på cirka 5-10 KWp. Om taket har söderriktning, lutningen på taket är mellan 10 och 50° och taket inte skuggas, genererar solcellssystemet runt 950 kWh. Det är skillnad i kWh beroende på vart i Sverige taket är placerat. Minst ström genererar solcellssystem som är placerade på tak vända mot norr, solceller rekommenderas inte på sådana tak. Om din villa har ett tak i rätt vinkel och lutning kan du tjäna på att köpa solceller. Bäst av allt, du kan få investeringsstöd.

Stöd för köp av solpaneler och solceller

För att få fler företag och privatpersoner att installera solcellspaneler har nästan en miljard kronor per år mellan perioden 2018-2020 avsatts till investeringsstöd för solcellspaneler. Stödnivån för hur mycket av priset som stödet täcker har också höjts för privatpersoner. Istället för 20 procent av priset är det numera 30 procent, precis som för företag och bostadsrättsföreningar. Stödet gäller för hela solcellspanelsinstallationen och går INTE att kombinera ihop med ROT-avdraget.

Vi har tillgång till världens ledande leverantörer av solpaneler och kringutrustning och ett team som står till förfogande med tjänster inom beräkning och projektering av just din anläggning.

Tveka inte att kontakta Pär Undin för ytterligare information angående vårt affärsområde Förnyelsebar energi.

Kontaktpersoner

Pär Undin

Telefonnummer: 08-522 154 62

Email: par.undin@combiconsult.se